Pokój wyciszeń

Pokój wyciszeń – umożliwia spędzanie czasu w odizolowaniu od innych osób, daje możliwość relaksu i odreagowania napięć. Pokój ten służy indywidualnym rozmowom z psychologiem, psychiatrą, zarówno na prośbę uczestnika jak też inicjowanym przez Zespół Wspierająco – Aktywizującym.