Sala rehabilitacyjna

Głównym celem sali rehabilitacyjnej jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, opanowania zwinności, szybkości i koordynacji ruchowej. Udział w zajęciach pozwala budować i rozwijać potencjał zdrowotny, biologiczny i psychiczny uczestników. Zajęcia na sali to poprawa sprawności fizycznej, motoryki małej i dużej, korzystanie z różnorodnych form usprawniania ruchowego, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia rekreacyjno – ruchowe  w grupach. Sala wyposażona jest w różnego rodzaju sprzęty do ćwiczeń ruchowych oraz masażu.