Pracownia gospodarstwa domowego

Głównym celem działalności pracowni gospodarstwa domowego jest wdrożenie uczestnikom zasad higieny w kontakcie z produktami żywnościowymi, nauka gospodarności  i racjonalnego żywienia oraz nauka obsługi urządzeń AGD, dbanie o estetykę stołu, zachowania się przy stole i podawania potraw. Uczestnicy podczas zajęć w pracowni uczą się przyrządzania prostych posiłków oraz złożonych dań, pieczenia ciast, przygotowywania przetworów na zimę, a także zapoznają się z nowymi przepisami kulinarnymi. Założeniem tej pracowni jest wypracowanie, podtrzymywanie, utrwalanie i dalsze doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania czynności samoobsługowych, rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.