Informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców  gmin: Pyzdry oraz Kołaczkowo. Dom działa pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej i są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

Celem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zapewnia:

– codzienny bezpłatny dowóz,

-rehabilitację oraz terapię zajęciową, a także inne formy zajęć (dogoterapią, muzykoterapię, zajęcia sensoryczne, logopedyczne),

– ciepły posiłek,

– wycieczki, wyjazdy rekreacyjne, imprezy integracyjne,

– konsultacje z psychologiem i lekarzem psychiatrą,

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pozyskiwaniu dofinansowania do sprzętu  rehabilitacyjnego i środków pomocowych.