NASZE MIEJSCE

14 lipca 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie naszej inwestycji. Zaproszeni goście podziwiali przydatność i funkcjonalność altany. Jest ona w pełni zagospodarowana i wyposażona w stoły, ławki i oświetlenie. „Nasze miejsce” nie ma żadnych progów, jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i przy balkonikach. Włożyliśmy wiele serca i pracy, aby stała się miejscem spędzania czasu wolnego, relaksu, wspólnego biesiadowania. Jesteśmy szczęśliwi !

Przerwa urlopowa

Informujemy, że w dniach od 19 lipca do 6 sierpnia mamy przerwę urlopową.

sds

Zmiana rozkładu czasu pracy

Informujemy, że dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy, przysługującym w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

sds

   

Informacja o powierzeniu Grantu

Informujemy, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie otrzymał grant w łącznej kwocie 53 100,00 zł w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

  Informujemy, iż decyzją Wojewody Wielkopolskiego od dnia 26 października 2020 roku czasowo zostaje zawieszona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy  „Jutrzenka” w Pietrzykowie

Skip to content