Pracownia artystyczna

Zajęcia w pracowni artystycznej mają na celu rozwijanie wyobraźni uczestników oraz ich zdolności manualnych, poczucia estetyki oraz umożliwiają wyrażanie ukrytych emocji poprzez użycie różnorodnych technik plastycznych, malowanie akwarelami, pastelami olejnymi i suchymi, rysunek węglem i kredkami, modelowanie w masie solnej, papierowej, modelinie. Program tej pracowni zakłada wypracowanie, podtrzymywanie, utrwalanie i dalsze doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania czynności samoobsługowych, rozwijaniu umiejętności wzajemnej współpracy.