Procedura naboru

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie może zostać osoba z Powiatu Wrzesińskiego, a w szczególności z Gmin Kołaczkowo i Pyzdry, która jest przewlekle chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne. Należy złożyć wniosek o przyjęcie do naszej placówki lub ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego pod względem zamieszkania oraz uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie.