Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

 

Informujemy, iż decyzją

Wojewody Wielkopolskiego

od dnia 26 października 2020 roku

czasowo zostaje zawieszona działalność

Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Jutrzenka” w Pietrzykowie

Post Author: kamila