Zmiana rozkładu czasu pracy

Zarządzenie Nr 20 / 2020

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

 

Na podstawie  § 13 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320) zarządzam, co następuje:

 

1. Ustanawia się dzień 21 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy, przysługującym w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

2. Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie informacji na stronie www.sdspietrzykow.pl.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr 3 / 2020

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu Wspierająco – Aktywizującego Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

 

            Na podstawie  § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję Zespół Wspierająco – Aktywizujący w składzie:

  • Jerzy Nowaczyk – kierownik, przewodniczący Zespołu,
  • Joanna Antkowiak – pracownik socjalny,
  • Aleksandra Samelak – psycholog,
  • Danuta Sobczak – lekarz psychiatra,
  • Kamila Mnich – terapeuta,
  • Barbara Budzińska – terapeuta,
  • Ewa Młodojewska – terapeuta,
  • Paweł Jabłoński – terapeuta,
  • Edyta Sikora – fizjoterapeuta.§2. Zakres prac Zespołu oraz jego zadania określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Post Author: sds